e-mail legal disclaimer

OPOZORILO: Elektronska pošta lahko vsebuje informacije zaupne narave, namenjene samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite avtorja elektronskega sporočila. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, informacij v sporočilu ne smete uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, natisniti ali kakorkoli uporabiti.

DISCLAIMER: This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy, print, or rely on this e-mail.